THỦ TỤC KHIẾU NẠI HỒ SƠ DI TRÚ VƯƠNG QUỐC ANH

Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ pháp lý hàng đầu cho tất cả các khách hàng của mình. Nếu quý khách hàng có bất kỳ phản hồi hoặc khiếu nại nào về dịch vụ của chúng tôi liên quan đến hồ sơ xin thị thực hoặc nhập cư Vương quốc Anh, chúng tôi rất mong được lắng nghe góp ý từ quý khách hàng. Vui lòng đọc hướng dẫn chi tiết dưới đây để chúng tôi có thể xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

THỦ TỤC

  1. Mã số hồ sơ
  2. Tên đầy đủ của bạn
  3. Thông tin liên lạc đầy đủ của bạn
  4. Vui lòng cung cấp đầy đủ chi tiết về khiếu nại bao gồm bất kỳ ngày nào.

Vui lòng gửi email tất cả các thông tin chi tiết trên tới địa chỉ feedback@global-migrate.com hoặc qua đường bưu điện tới ông Taimur Jawed, 7 Skylines Village, London E14 9TS để được giải quyết sớm nhất.

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO

Ông Jawed hoặc thành viên trong nhóm của ông sẽ gửi thư xác nhận việc chúng tôi đã nhận được khiếu nại của bạn trong vòng 7 ngày. Sau đó, ông Jawed sẽ tiến hành điều tra khiếu nại và xem xét hồ sơ của bạn.

Ông Jawed hoặc nhóm của ông sẽ cố gắng đưa ra quyết định điều tra trong vòng 14 ngày, trừ khi cần thời gian điều tra bổ sung. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo thời gian cung cấp phản hồi cho bạn.

Sau khi bạn nhận được phản hồi cuối cùng từ nhóm của chúng tôi và xác nhận rằng bạn hài lòng với biện pháp khắc phục được đề xuất, ông Jawed sẽ xác nhận điều này bằng văn bản, đồng thời định rõ những điểm đã được thỏa thuận. Thư xác nhận này sẽ được gửi đến bạn trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày bạn phản hồi.

Điều quan trọng đối với chúng tôi là đảm bảo sự hài lòng của bạn đối với dịch vụ được cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Nếu bạn cảm thấy khiếu nại của mình chưa được giải quyết một cách hợp lý hoặc muốn khiếu nại trực tiếp mà không cần tư vấn thêm với chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với OISC. Họ có thể hỗ trợ bạn trong việc nộp đơn khiếu nại.

Có thể liên hệ với OISC tại:

Điện thoại: 020 7211 1500

Địa chỉ email: info@oisc.gov.uk

Website: www.oisc.homeoffice.gov.uk

Địa chỉ bưu điện:

Văn phòng Ủy viên Dịch vụ Di trú

21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi Chính sách bảo mật